Druhizmus

Druhizmus je predpoklad morálnej nadradenosti na základe živočíšneho druhu jednotlivca.

Počas histórie ľudia trpeli diskrimináciou a násilím, ako výsledok pohľadov na svet, ako rasizmus, či sexizmus. Tieto presvedčenia smerovali k otroctvu a násilí voči ženám v domácnostiach. Momentálne sú takéto spôsoby vnímané ako odpudzujúce väčšinou spoločnosti, no to nebola vždy pravda, niekedy si ľudia mysleli, že niektorý sú podradený. Diskriminácia, ako sexizmus, či rasizmus síce úplne nezmizla, no je spochybňovaná a odmietaná veľkou časťou spoločnosti.

Dnes väčšina ľudí pokladá zvieratá, ktoré niesu ľudia, za podradené, avšak štúdie ukazujú, že tiež zažívajú emócie a senzácie ako úzkosť, potešenie, silnú bolesť, strach zo smrti alebo unudenosť a tieto pocity sú pre nich dôležité, ako tie naše pre nás. Napriek tomu, množstvo vedomých bytostí je obmedzovaných a zabitých pre potešenie, ich telá sú použité v experimentoch, ich koža na oblečenie, ich vzhľad alebo správanie pre zábavu. Naša túžba ich (zne)využitia pre vlastný prospech je považovaná za dôležitejšiu, ako ich právo vlastného tela a neschopné ubrániť sa trpia a umierajú po biliónoch.

Myslenie, že zvieratá sú podradené a my ich môžeme zneužívať ako majetok, pretože boli narodené s prvkami, ako vlna, kožušina alebo perie namiesto ľudskej kože je neracionálny a neférový predsudok voči inému živočíšnemu druhu, známy ako druhizmus. Druhizmus prehliada našu rovnakosť - vedomie - a ako je to aj v prípade rasizmu a sexizmu, tí bez moci trpia, pre zisk niekoho iného.

Väčšina spoločnosti je slepá voči predsudkom na základe živočíšneho druhu, avšak, stále viac a viac ľudí si uvedomuje, že zvieratá, ktoré niesu ľudia niesu náš majetok a zaslúžia si slobodne žiť bez obmedzovania človekom, títo ľudia sa rozhodujú stať sa vegánmi. Výberom rozmanitej rastlinnej stravy nezávislej od živočíšnych výrobkov, obliekaním si vegánskeho oblečenia a topánok, používaním vegánskej kozmetiky a domácich produktov a zabávaním samého seba bez využitia zvierat sa všetci posunieme o jeden krok bližšie k mierumilovnejšej a spravodlivej spoločnosti pre všetkých.